Lost is just another word for waiting to be found - Noah Charney 

 


De artistieke wegen van dansers en choreografen Marc Vanrunxt en Jan Martens kruisten elkaar geregeld in het verleden en komen nu samen in de vorm van een solo voor Jan. Marc was er reeds bij in de vroege jaren 80, bij het begin van de vernieuwende dansgolf in Vlaanderen. Jan zorgt, ondertussen een paar generaties verder, voor de opvolging en verderzetting hiervan.

Voor lostmovements delven ze in hun eigen vocabularium en laten ze zich inspireren door grootheden uit heden en verleden: choreografen, componisten en andere rolmodellen. Daaruit ontstaat een nieuw werk, waarbij de focus ligt op de motivering van beweging. lostmovements is een overgave aan de muziek, aan het materiaal en aan elkaar. Een ongegeneerd opgaan in het universum van de ander.

In zowel Marc als Jans werk ligt de focus eerder op de dansende mens dan op de danser. Het is pas wanneer men zich al dansend mag heruitvinden, dat virtuositeit kan opborrelen. Een genereuze voorstelling die uitersten opzoekt, laverend tussen exuberantie en extreme verstilling, tussen Pet Shop Boys en Penderecki.

De ruimte wordt vormgegeven door beeldend kunstenares Katleen Vinck. Mezzosopraan Els Mondelaers beent enkele bestaande muziekstukken uit. Het team wordt daarnaast ook versterkt door lichtontwerper Stef Alleweireldt en Marie-Anne Schotte voor artistiek advies tijdens het creatieproces.

 

"TIJDENS HET WERKPROCES in de studio zochten Marc en Jan manieren om elkaar opnieuw uit te vinden. Het volstaat niet de ander aan te raken, je moet de ander aanvoelen en daarmee aan de slag gaan. Marc en Jan leerden om te gaan met elkaars eigenaardigheden en kwamen daar versterkt uit. Voor dit project laten ze even hun individuele koers los om samen te werken. Samenwerken is iets waar we in onze huidige maatschappij nog nauwelijks toe in staat zijn. Het is niet langer vanzelfsprekend. Hiermee maakt lostmovements een statement. De voorstelling toont de toegevoegde waarde die ontstaat wanneer we willen luisteren naar elkaar en de bereidheid tonen om ons te verplaatsen in de wereld van de ander. Samenwerken wil niet zeggen dat we hetzelfde moeten worden. Integendeel, het leidt tot zelfreflectie en leert ons om te gaan met verschillen. Het is een geste van wellevendheid."

Uit: Bij het kijken naar lostmovements door Rudi Meulemans

 

Credits

VAN Marc Vanrunxt & Jan Martens MET Jan Martens RUIMTE Katleen Vinck LICHTONTWERP Stef Alleweireldt MUZIEKBEWERKING Els Mondelaers RECORDING & MASTERING MUZIEK ELS MONDELAERS Strijbos & Van Rijswijk KOSTUUMS een selectie uit de collecties van Rick Owens ARTISTIEK ADVIES  Marie-Anne Schotte TEKSTEN Lieve Dierckx & Rudi Meulemans TECHNISCHE LEIDING Michel Spang PRODUCTIE Kunst/Werk & GRIP INTERNATIONALE SPREIDING A Propic/Line Rousseau & Marion Gauvent COPRODUCTIE deSingel internationale kunstencampus Antwerpen RESIDENTIES STUK Leuven, O Espaço do Tempo Montemor-o-Novo MET DE STEUN VAN de Vlaamse Overheid MET DANK AAN Lynda Gaudreau & Truus Bronkhorst

 

Bio's

Marc Vanrunxt is danser en choreograaf sinds begin jaren tachtig. Zijn werk situeert zich binnen de verworvenheden van de moderne en hedendaagse danskunst van de 20ste eeuw in combinatie met elementen uit de performancekunst en de Do It Yourself-cultuur. Eén van zijn laatste creaties Prototype is een dansvoorstelling rond het werk van einzelgänger Lucien Goethals (1931-2006), een pionier binnen de Vlaamse elektronische muziek. Daarna creëerde Vanrunxt nog mijn lichaam van u waarbij de grenzen van stem, taal, zingen, bewegen en dansen afgetast en verruimd worden en White on White, een solo voor de Turkse performer Bahar Temiz. Vanrunxt gaat binnen elke voorstelling op zoek naar een helder evenwicht en spannende confrontatie tussen beeld, beweging en geluid.

Vanrunxt is medeoprichter van Kunst/Werk, een organisatie voor dans. Kunst/Werk ondersteunt - naast het werk van Vanrunxt - sinds 2017 ook de artistieke activiteiten van Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou.

 

Jan Martens genoot een opleiding aan de Fontys Dansacademie in Tilburg en studeerde nadien in 2006 af aan de opleiding Dans van het Artesis Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Sinds 2010 maakt hij zijn eigen choreografisch werk. Het werk van Jan Martens wordt gevoed door de overtuiging dat elk lichaam kan communiceren, dat elk lichaam iets te vertellen heeft. Het werk is een vrijplaats waarin de notie van tijd opnieuw voelbaar wordt en waar er ruimte is voor zowel observatie, emotie als reflectie. Om dat te bereiken creëert hij niet zozeer een eigen bewegingstaal maar vormt en hergebruikt hij bestaande idiomen in een andere samenhang zodat nieuwe ideeën tevoorschijn komen. In november ‘19 ging zijn meest recente stuk in première. Samen met fABULEUS en 13 jongeren creëerde hij PASSING THE BECHDEL TEST, een theaterproductie waarin de stemmen van de jongeren verweven worden met de stemmen van bekende en minder bekende vrouwen uit heden en verleden.

In 2014 richt Jan samen met zakelijk leidster Klaartje Oerlemans het choreografisch platform GRIP op in Antwerpen/Rotterdam, van waaruit ze samen zijn werk produceren en spreiden en ook het werk ondersteunen van Bára Sigfúsdóttir, Michele Rizzo en Steven Michel.

 

Katleen Vinck is beeldend kunstenaar en vermengt aspecten uit haar achtergrond in scenografie, beeldende kunst en architectuur tot hybride vormen. Inhoudelijk en vormelijk onderzoekt Vinck archetypische structuren uit de natuur, die als een echo terug te vinden zijn in de cultuur en deel uitmaken van ons collectieve geheugen. Gefascineerd door hoe de mens deze natuurlijke verschijnselen via nabootsingen herleidt tot artificiële constructies, tracht ze door middel van enscenering en archivering deze archetypes te doorgronden. Eerder werkte ze samen met Marc Vanrunxt in 2013 voor Dune Street Project. Vinck verweefde architecturale, landschappelijke en theatrale elementen tot een gestileerd oeuvre waarbinnen de wisselwerking tussen het natuurlijke en het artificiële centraal staat. De beeldsculpturen van Vinck en de lichaamssculpturen van Vanrunxt verhielden zich tot elkaar, zochten elkaar op en verwijderden zich ook weer van elkaar. Tijdens de zomer 2017 was het beeldend werk van Vinck opnieuw te bewonderen op Dansand! tijdens Vanrunxt’s creatie mijn lichaam van u. Vinck versterkte de omgeving met een krachtige, kosmische ingreep.

 

Naar de voorstelling