4x4 - Cultuur onder rechts bestuur
lezing / casus / debat

#2. Wat met de federale instellingen? 

In dit debat gaan we het onder meer hebben over Frank Deboosere, de iguanodons van Bernissart en de tekeningen van Léon Spilliaert. De link? Allen zijn ze ondergebracht in één van ’s lands federale wetenschappelijke of culturele instellingen. En laat net dat federale niveau hen nu parten spelen. Want wat van iedereen is, is maar al te vaak van niemand… Er wordt duchtig bespaard in het federale vacuüm waarin ze zich bevinden, terwijl het gaat om schatkamers vol nationaal erfgoed. In dit tweede debat zoeken we aan de hand van een lezing, een casus en een debat uit of -   en hoe - we de meubels nog kunnen redden. 

 

Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op de toekomst van de federale instellingen.
 
De structuur van de federale wetenschappelijke instellingen wordt gemoderniseerd en geharmoniseerd, zodat zij aangepast zijn aan de standaarden van de eenentwintigste eeuw. Daarvoor kan best gewerkt worden met een nieuwe structuur die verantwoordelijkheid en responsabilisering uitstraalt." Met deze formulering leken de rechtse regeringspartijen voor de belangrijke Belgische instituten de rode loper uit te rollen. Eindelijk een goed plan voor de federale wetenschappelijke en culturele instellingen als het K.M.I., De Munt en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten?

De besparingsvoorstellen die nadien uitlekten, maken duidelijk dat de federale wetenschappelijke instellingen juist in zwaar weer verzeild zijn geraakt. Wat staat er met deze draconische maatregelen op het spel, zowel op cultureel, wetenschappelijk, institutioneel én ideologisch vlak?Debattenreeks 4X4. Cultuur onder rechts bestuur.

Een jaar na 4 x 4 – Kiezen is een kunst presenteren kunstencentrum CAMPO en cultuurtijdschrift rekto:verso een nieuwe debattenreeks rond prangende culturele kwesties. De dobbelstenen zijn intussen geworpen, de nieuwe werkelijkheid heet ‘Zweeds’. Dwingt dat ook de culturele en de kunstensector tot een andere kijk, een nieuwe aanpak? Rond vier hete thema’s vormen we ons een meer gefundeerde mening, met sprekers die ze vanzelf zullen helpen aanscherpen. Elke avond verloopt volgens een vast stramien:

  • Een korte duidende lezing stoomt de geesten klaar door een verhelderende context: hoe zijn we hier geraakt? 
  • Een concrete casus levert een voorzet die de discussie op scherp zet: hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit? 
  • Een stevig debat vormt de climax, met vier sprekers die de hele kwestie ontrafelen.