4x4 - Cultuur onder rechts bestuur
lezing / casus / debat

 

Een jaar na 4 x 4 – Kiezen is een kunst presenteren kunstencentrum CAMPO en cultuurtijdschrift rekto:verso een nieuwe debattenreeks rond prangende culturele kwesties. De dobbelstenen zijn intussen geworpen, de nieuwe werkelijkheid heet ‘Zweeds’. Dwingt dat ook de culturele en de kunstensector tot een andere kijk, een nieuwe aanpak? Rond vier hete thema’s vormen we ons een meer gefundeerde mening, met sprekers die ze vanzelf zullen helpen aanscherpen. Elke avond verloopt volgens een vast stramien:

  • Een korte duidende lezing stoomt de geesten klaar door een verhelderende context: hoe zijn we hier geraakt? 
  • Een concrete casus levert een voorzet die de discussie op scherp zet: hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit? 
  • Een stevig debat vormt de climax, met vier sprekers die de hele kwestie ontrafelen.
 
Tijdens de derde avond onderzoeken we de voor- en nadelen van verticalisme in de culturele sector. 

 

Wat groot is, goed is. Dat lijkt de visie van de Vlaamse regering over het kunstenlandschap. De grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap dienden minder te besparen, en hun club wordt binnenkort zelfs uitgebreid. Omgekeerd maakt minister Sven Gatz er geen geheim van dat er in het ‘middenveld’, het bonte lappendeken van kleine en middelgrote kunstorganisaties, nodig gewied mag (en zal?) worden.

Wat maakt ‘groot’ dan zo bijzonder? En wat heet ‘groot’? In Vlaanderen hanteren we daar nog steeds een negentiende-eeuwse invulling van: ‘grote instellingen’ hebben per definitie veel personeel, een neus voor de canon en een stevige infrastructuur in het midden van de stad. Ze moeten fungeren als ‘vuurtorens’. Klopt die verticale visie nog met de dagelijkse praktijk van de flexibele kunstenpraktijk en de superdiverse samenleving? In tijden waarin synergie, efficiëntie en schaalvergroting opgeld maken, bevragen we de wisselwerking tussen groot en klein in de kunsten. Wat valt er met groot, groter, grootst te winnen of te verliezen?
 

#1. Wat is nog de rol van de overheid?  DI 20 JAN

#2. Wat met de federale instellingen? DI 24 FEB

#3. Cultuurhuizen: hoe groter, hoe beter? DI 24 MAA

#4. DI 28 APR


Pers