DI 12 MEI OM 20U IN CAMPO nieuwpoort
GRATIS MITS RESERVATIE VIA DEZE LINK

In de laatste jaren hebben het wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs diepgaande veranderingen ondergaan. Het aantal wetenschappers neemt in snel tempo toe. Wetenschap en hoger onderwijs worden ook steeds mondialer. “Excellentie” en “kenniseconomie” zijn de nieuwe politieke ‘buzzwords’. En zowel Europa als Vlaanderen zetten volop in op een voortdurende groei van wetenschap, onderzoek en kennis als motor voor de economie: meer onderzoekers, meer studenten, meer publicaties, meer patenten, meer diploma’s, betere afstemming op de arbeidsmarkt, enz.

Bewegingen zoals Slow Science en de Actiegroep Hoger Onderwijs gingen recent echter op de rem staan: leidt dat voortdurende streven naar meer, sneller en beter niet eerder tot het tegenovergestelde van wat het eigenlijk beoogt? De druk om alsmaar meer en sneller te publiceren leidt misschien net tot minder zorgvuldige wetenschap. Onderzoekers en docenten kreunen bovendien onder de werklast, en slagen er minder en minder in om voor kwalitatief onderwijs en maatschappelijke dienstverlening te zorgen. Daarnaast worden universiteiten meer en meer afhankelijk van industrie en arbeidsmarkt. De academicus als een onafhankelijke, maatschappelijke geëngageerde intellectueel lijkt stilaan een relict uit het verleden te zijn.

In dit debat discussiëren Tivadar Vervoort (woordvoerder Nieuwe Universiteit), Anton Froeyman (Actiegroep Hoger Onderwijs), Karen Maex (ex-vice-rector onderzoek aan de KULeuven en decaan van de superfaculteit Betawetenschappen van de Universiteiten van Amsterdam), Bruno Lambrecht (vice-kabinetschef Philippe Muyters) en Frans Van Steijn (ex-VSNU en vormgever van het nieuwe Nederlandse wetenschapsbeleid) over deze punten, met als centrale vraag: waar moeten we heen met de universiteit in de 21e eeuw?
Moderator van dienst is Dirk Holemans (coördinator denktank Oikos).