Op de schaarse momenten dat onze zalen niet worden benut voor voorstellingen of repeterende artiesten, stellen we deze ook ter beschikking van andere organisaties of kunstenaars met wie we enige affiniteit voelen.