Op de schaarse momenten dat onze zalen niet worden benut voor voorstellingen of repeterende artiesten, stellen we deze ook ter beschikking van andere organisaties of kunstenaars met wie we enige affiniteit voelen. In dit kader zijn er deze winter lezingen en/of symposia van o.m. Oikos en LUCA.