In België leven en werken ongeveer 150.000 ongedocumenteerde burgers nog altijd in precaire omstandigheden. Zij zijn kwetsbaar voor uitbuiting, genieten geen sociale bescherming en worden stelselmatig gecriminaliseerd. Het is hoog tijd voor een rechtvaardig en humaan regularisatiebeleid. CAMPO steunt daarom het burgerwetsvoorstel van In My Name.

Na de WeAreBelgiumToo-campagne, zestig dagen hongerstaking, meerdere bezettingen en jarenlang actievoeren, is het moment eindelijk aangebroken waarop we de wet kunnen veranderen!  Als we 25.000 handtekeningen verzamelen vóór 17 mei, komt het voorstel automatisch op tafel bij het Federale Parlement.

De In My Name-campagne is een initiatief van een brede coalitie van collectieven van ongedocumenteerde medeburgers (USPR, Zone Neutre, Coördination sans-papiers e.a.) en wordt ondersteund door organisaties uit verschillende hoeken van de samenleving. Van de cultuursector tot de klimaatbeweging; het onderwijs tot de sociale sector; van vakbonden tot campussen en academia: samen staan we achter dit voorstel voor een menswaardig bestaan voor iedereen in België.

Steun heldere, eerlijke en permanente regularisatiecriteria en teken het wetsvoorstel hier. Meer info op de website, op Facebook en Instagram, of in deze video.