PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van CAMPO vzw.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel:

CAMPO vzw
Nieuwpoort 31-35
9000 Gent
+ 32 (0)9 267 94 50
info@campo.nu
BE 0424 376 582
 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Hierbij houdt CAMPO zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.

PRIVACY

CAMPO respecteert uw privacy en wil u daarom zo goed en zo duidelijk mogelijk trachten te informeren. Door deze policy hopen wij elke bezorgdheid te kunnen wegnemen. Hoewel alle informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zult u om persoonlijke informatie gevraagd worden tijdens het reserveren van tickets of het inschrijven op onze nieuwsbrief of brochure. Vervolgens zal deze informatie verwerkt worden binnen ons systeem.

Wij respecteren uw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.

We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren en om ons publiek te leren kennen.

CAMPO VERZAMELT PERSOONSGEGEVENS OP DE VOLGENDE MANIEREN:

COOKIES

Net zoals vele sites maken wij gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies:

·         Cookies die uw voorkeur onthouden of die bijhouden of u reeds heeft geklikt op een melding of pop-up.

·         Cookies van Google Analytics. De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van oa. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.

·         Cookies van embedded content. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeelt. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.

·         Cookies van tools om pagina's te delen op social media zoals AddThis of Sumo.  We houden in geen geval persoonsgegevens hiervan bij, enkel klikstatistieken.

·         Cookies van tools om bevragingen te doen aan de surfers zoals Hotjar. We houden in geen geval persoonsgegevens hiervan bij, enkel klikstatistieken.

 

REGISTRATIE VIA TICKETVERKOOP

Bij aankoop van een ticket worden uw gegevens geregistreerd. U geeft zelf deze gegevens in in het reservatieformulier. Velden als e-mailadres, voornaam en naam zijn verplicht. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van eventuele event gerelateerde informatie. Ook kunnen wij u later nog informeren over gelijkaardige events. Wenst u de brochure of nieuwsbrief te ontvangen, dan kan u tijdens uw ticketaankoop uw expliciete toestemming daarvoor geven door dat aan te vinken onder uw gegevensregistratie.

 

REGISTRATIE ihkv COVID-19 maatregelen

In het kader van contact tracing zijn we van overheidswege verplicht om de contactgegevens (voornaam, naam, telefoonnummer) van alle bezoekers bij te houden. Deze gegevens worden enkel doorgegeven in het geval van een mogelijk gezondsheidsrisico en zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden 30 dagen na de voorstelling vernietigd.
 

REGISTRATIE DOOR UW EXPLICIETE TOESTEMMING

Via de website en via info@campo.nu kan u zich inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich ten allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.

 

PUBLIEKSBEELDEN

Tijdens evenementen binnen CAMPO is er geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media (Facebook, Instagram,…) of in onze brochure. Dit gaat vooral om beelden van de artiesten tijdens de voorstelling en sfeerfoto’s van het publiek tijdens events (vb.: Mayday Mayday, Buurtkeuken, Open Ateliers,…). 

Tijdens events kan het zijn dat er ook gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op de website, op Facebook, via Instagram, Twitter, via een nieuwsbrief en/of op het vimeokanaal van CAMPO. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt. 

CAMPO VERWERKT PERSOONSGEGEVENS MET ALS DOEL:

CAMPO verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en te kunnen communiceren over ons aanbod en onze content. Dit gebeurt bij het bestellen van tickets en/of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief of brochure. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Ook houden wij uw bestelhistoriek bij.

Ook verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het bekomen van subsidiëring door de overheid.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·         het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

·         het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

·         het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.


In geval van coproductie van voorstellingen kan CAMPO occasioneel persoonsgegevens delen met één van haar partners. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een voorstelling of ander evenement.
Vaste partners van CAMPO zijn o.a. Vooruit, NTGent, KASK, LUCA en RITCS.
 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CAMPO of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van CAMPO en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CAMPO.  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CAMPO levert grote inspanningen opdat de informatie die ter beschikking wordt gesteld zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk zou zijn. Maar niets is onoverkomelijk. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal CAMPO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CAMPO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de website.

CAMPO kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CAMPO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@campo.nu. 

 

WIJZIGING AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

CAMPO behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van CAMPO.

VRAGEN EN FEEDBACK

Heeft u vragen over ons privacybeleid en/of uw privacy of wil u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Daarvoor kunt u ons contacteren via info@campo.nu of telefonisch via +32 (0)9 267 94 50.

Bij bezwaren, heeft u het recht klacht in te dienen bij de privacycommissie. We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we u op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.