Missie

CAMPO is een Gents en internationaal georiënteerd kunstencentrum dat vernieuwende en gedurfde vormen van hedendaagse (podium)kunst ontwikkelt, produceert en presenteert. Het is tegelijk antenne, katalysator en aangever van innovatieve artistieke kwaliteit die lokaal is ingebed, landelijk relevant is en globaal resoneert.

CAMPO is een broedplaats voor kunstenaars en kunstorganisaties. Via talent- en trajectontwikkeling, dialoog, doorstroming en participatie zijn we een verbindende draaischijf in een ecologisch opgevat artistiek netwerk.

CAMPO kruist generaties. Een focus op nieuwe stemmen en ruimte voor gevestigde namen versterken elkaar. CAMPO wil een (inter)nationaal publiek verrassen, ontroeren, doen nadenken én engageren door vernieuwing en ervaring samen te brengen in theater, dans, performance en cross-over. Het ontwikkelt en ontsluit oeuvres.

CAMPO is een aandrijver van samenwerking. Het smeedt allianties binnen en buiten de kunstensector. Vanuit een artistiek hart genereert het maatschappelijke verbinding, stedelijke inbedding en (inter)nationale dialoog.

CAMPO wil zowel op de scène als qua publiek een reflectie van een meerstemmige maatschappij zijn. Het breekt denkkaders open en luistert naar makers, maatschappij en publiek, met de beide voeten in de realiteit.

 

Visie

CAMPO maakt, toont en steunt eigentijdse podiumkunst die de blik opent voor de wereld en de wereld opent voor nieuwe vormen en ideeën. We staan voor artistieke vernieuwing met oog voor een veranderende wereld.

CAMPO kiest voor meerstemmigheid. Qua generaties, denkwijzen en eigenaarschap. Bij makers, medewerkers en publiek. We maken daarom ook plaats voor nieuwe stemmen, wars van leeftijd. Ruimte voor wat ongezien of ongehoord is.

CAMPO biedt veiligheid aan kunstenaars in alle fases van hun carrière om vrij te werken, falen en opnieuw te proberen. We staan ook voor betrouwbaarheid en dialoog als internationale productie- en spreidingspartner.

CAMPO maakt werk van duurzaamheid in al zijn functies. Het gaat versnippering tegen en schept groeikansen.

CAMPO staat garant voor generositeit. Het reikt zowel het Gentse en internationale publiek als landelijke en internationale partners nieuwe ontdekkingen en ervaringen aan en zet maximale flexibiliteit in voor makers.

CAMPO werkt drempelverlagend. Door lage ticketprijzen, een ongedwongen sfeer, talrijke samenwerkingen en projecten of interventies buiten de theaterzaal maakt het podiumkunsten toegankelijk voor diverse publieken.