Werk heeft waarde. Ook in de kunstensector. CAMPO hecht veel belang aan de waardering van werk en kwaliteitsvolle samenwerkingen. Daarom onderschrijven we Juist is Juist, het charter fair practices van de kunstensector. Dat charter wordt op 25 juni gelanceerd op het platform www.juistisjuist.be. Het bestaat uit 4 principes en 12 afspraken over juist werken in de kunstensector, die wij onderschrijven.

Daarnaast bestaat Juist is Juist uit een toolbox die ons en jullie helpen om de vertaalslag te maken naar de praktijk: handleidingen, barema’s, checklists, calculators en meer. We moedigen je aan het aanbod te ontdekken en Juist is Juist te onderschrijven via deze pagina.