Al meer dan 10 jaar werken wij aan een duurzame cultuursector. Met schaarse middelen isoleren we daken en muren, schakelen we zoveel mogelijk over op ledverlichting en groene energie. We serveren vegetarische catering en kraanwater, banden wegwerpbekers, werken aan inclusie en sociale rechtvaardigheid. 

Dit weekend verzamelt de wereld zich in Glasgow voor de 26e Klimaattop. België hinkt al 25 COPs achterop met een lauw klimaatbeleid. Show us some courage! 

  • Verscherp milieunormen en zorg dat ze nageleefd worden.
  • Maak werk van de transitie naar een CO2-vrije industrie.
  • Investeer in en beloon duurzame mobiliteit. Schaf subsidies voor salariswagens en fossiele brandstoffen af. Belast vliegverkeer en ondersteun performant openbaar vervoer.
  • Verklein de veestapel en promoot plantaardige, biologische en lokaal geteelde voeding.
  • Investeer in hernieuwbare energie.
  • Stimuleer en subsidieer circulair bouwen en renoveren.
  • Kies voor leefbare verdichte woonkernen die ontsloten zijn door openbaar vervoer.
  • Bescherm bossen, onthard en maak meer plaats voor natuur en daardoor ook biodiversiteit.

Er is nood aan co-creatieve leiders die zich ten dienste stellen van de samenleving. Die de toekomst in de ogen durven kijken en zich onbaatzuchtig smijten voor een leefbare omgeving voor de generaties die komen. Elke dag, elk uur, elke minuut kan je als beleidsmaker kiezen om het roer radicaal om te gooien. Voor minder gaan we niet. 

 

#COP26 #arts4cop26 #EuClimatePact

 

Illustratie © Mario Debaene