Stadstheater NTGent en kunstencentrum CAMPO slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijke actie om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen. De Gentse kunstenorganisaties bieden een appartement aan voor een gezin uit het door oorlog geteisterde land. Ook zullen hun medewerkers helpen bij de opvang en begeleiding.

De nieuwe vluchtelingenstroom uit Oekraïne bovenop de bestaande asiel- en migratieproblematiek noopt tot actie. De nood is hoog en dringende hulp is nodig, de druk op de opvangmogelijkheden moet verlicht. Structurele oplossingen zijn daarom noodzakelijk.

CAMPO en NTGent willen helpen met de noden op korte termijn maar steunen ook civiele en politieke acties die de asiel-, migratie- en vluchtelingencrisis ten gronde aanpakken en van een nieuw wettelijk en duurzaam kader voorziet. We maken geen onderscheid tussen vluchtelingen. Nationaliteit, religie en afkomst mogen geen rol spelen.

We leveren ten eerste noodopvang door het ter beschikking stellen van een ingericht appartement voor een klein gezin gedurende de eerstkomende zes maanden. En we werken op termijn aan woon- en werkmogelijkheden in een artistieke omgeving. We maken hiervoor residentieplekken voor kunstenaars vrij. Onze medewerkers helpen hen opvangen en begeleiden.

Ten tweede zullen we de actie ‘In My Name’, een burgerwetsvoorstel voor een meer helder en humaan regulariseringsbeleid in België, ondersteunen. We dragen bij in de vergoeding van een coördinator, steunen de petitiecampagne en voeren mee de communicatie van het initiatief. We roepen iedereen op om samen met de Gentse collega’s van Voo?uit, Victoria De Luxe, Refu Interim en Vrede vzw de campagne te voeren.

Ten derde zullen we ons als internationale kunstenorganisaties achter het Europese initiatief ‘Artists at Risk’ scharen. Dat is een organisatie die sinds 2013 kunstenaars ondersteunt die lijden onder oorlog en repressie op 26 locaties in 19 verschillende landen. Vandaag neemt ‘Artists at Risk’ het voortouw om vluchtende kunstenaars een onderkomen te bezorgen in veilige landen of bij gastvrije artistieke gemeenschappen. We zullen hen helpen door te doneren, ons netwerk aan te spreken en mee te zoeken naar oplossingen.