De zes Gentse kunsthuizen NTGent, CAMPO, Kopergietery, LOD, laGeste en Ontroerend Goed startten met een pilootproject onder de vlag Bowhouse Gent. De komende jaren gaan deze huizen op zoek naar slimme manieren van samenwerken op vlak van management en zakelijke ondersteuning, fondsenwerving en internationale verkoop. Door zich op een andere manier te organiseren pogen de zes kunsthuizen een antwoord te bieden aan veranderende omstandigheden (gewijzigde internationale markt, subsidiebudgetten, inflatie, loonkosten, energiecrisis, werklast, …), en beogen ze betere oplossingen voor zakelijke ondersteuning, funding, internationale spreiding en HR.

De zes organisaties die samen ‘Bowhouse Gent’ oprichten, hebben elkaar niet toevallig gevonden: het gaat stuk voor stuk om huizen die podiumkunst produceren en internationaal actief zijn, waardoor ze met dezelfde artistieke en zakelijke risico’s geconfronteerd worden. Vanuit het goed werkende netwerk van het Gents Kunstenoverleg groeide de voorbije jaren voldoende vertrouwen om een deel autonomie prijs te geven en deze voor de sector unieke samenwerking aan te gaan, een samenwerking die moet leiden tot het realiseren van onze internationale ambities, de optimalisatie van de inkomsten, een beter kostenbeheer, een betere spreiding van de planlast en een verbeterde zorg voor medewerkers en organisatie.

De organisaties nemen gedurende de volgende beleidsperiode (2023-2027) de tijd om hun nieuwe samenwerkingsmodel uit te werken. Ze gaan in die tijd in overleg met alle instanties die hen inspireren, uitdagen of bevragen. Ze zoeken naar oplossingen die het reguliere sharen van knowhow en resources overstijgen. Daarvoor geven ze een stuk van hun organisatorische autonomie prijs maar toch blijft de zakelijke en de artistieke identiteit van elke organisatie gegarandeerd. De eigenheid en authenticiteit van elke organisatie is en blijft een uitgangspunt. Op deze domeinen wordt gezocht naar meer en slimmere samenwerking:

1. De internationale spreiding met het afstemmen van spreidingsstrategieën, gedeelde promotie en verkoop op festivals en sectormomenten, en het uitwisselen en delen van internationale relaties en vertegenwoordiging. Het versterken van de onderbouw van het internationale netwerk.

2. De zakelijke ondersteunende functies zoals HR, boekhouding, financiële planning en controle, en ICT.

3. De zakelijke strategische dossiers met betrekking tot funding zoals Europese subsidies, ondersteuning door internationale cultuurfondsen, Tax Shelter, alternatieve financiering.

4. Personeel: ervoor zorgen dat de verschillende technische en productionele teams elkaar versterken. De oprichting van een pool van medewerkers die kunnen inspringen in andere huizen in gevallen van overmacht in de context van het internationaal produceren.

De organisaties benadrukken dat – hoewel ze een specifieke kern vormen binnen het Gentse culturele ecosysteem, ze geen enkele samenwerking uitsluiten met anderen organisaties. Ze zien ‘Bowhouse Gent’ als een pilootproject dat na een testperiode en concrete realisatie als voorbeeld kan dienen voor andere kernen binnen het Gentse culturele ecosysteem en voor interstedelijke samenwerking.


Lees HIER het artikel in De Morgen