• An Anthology of Optimism - Jacob Wren & Pieter De Buysser / CAMPO

 

Ze voelden zich onmiddellijk met elkaar verwant en begonnen een intensieve correspondentie die resulteerde in het idee voor An Anthology of Optimism.

Pieter De Buysser en Jacob Wren schreven een brief die begint met: “An Anthology of Optimism is a pre-emptive celebration of a critical optimism we tentatively hope will develop in the twenty-first century.” Ze richtten deze brief aan schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers, politici en zakenlui van over de hele wereld met de vraag hierop te reageren met een bijdrage in gelijk welke vorm: een foto, een object, een korte tekst, een muziekstuk, een tekening of schilderij, een film of video, of nog iets anders waar ze misschien zelf nog niet eens aan gedacht hadden.

Met deze brief probeerden Pieter De Buysser en Jacob Wren te achterhalen wat de mogelijkheden zijn voor kritisch optimisme in de 21ste eeuw, zowel op persoonlijk vlak als in het huidige socio-economische systeem.

Het opzet van deze ‘lecture-performance’ is eenvoudig: enkel Jacob Wren en Pieter De Buysser staan op de scène, geen acteurs, dansers of spectaculaire decorchangementen, enkel een verzameling beelden, objecten en getuigenissen van hun Anthology of Optimism. Ze gebruiken de verschillende bijdragen die ze ontvingen als een kader om het thema en hun eigen visie hierop te belichten. Op luisterrijke wijze presenteren ze het lopende onderzoeksproces naar hoe een kritisch optimisme daadwerkelijk kan functioneren in onze hedendaagse samenleving. Ze nemen de toeschouwer mee doorheen de scherven van ultieme dromen van vandaag voor morgen, bijeengeraapt uit alle hoeken en lagen van de wereld.


pers