• Godses - Eric De Volder & Geert Six - CAMPO, Toneelgroep Ceremonia & Unie der Zorgelozen

 

Godses is gebaseerd op waar gebeurde feiten. ’t Is te zeggen, op enkele feiten zoals die in de door de tijd soms vertekende herinnering van Geert Six liggen opgeslagen. Hallucinante zakes en huiveringwekkende ervaringen die hij in de loop der jaren te horen kreeg van zijn naar Oost-Polen gedeporteerde Nonkel Arthur, van Meester Vergote of de hardvochtige grootvader van moederszijde pépé André Herman. Over het Harelbeke van de Tweede Wereldoorlog waar de confrontatie tussen de Witten en de Zwarten diepe wonden heeft geslagen die nog steeds niet zijn geheeld. Over zijn mythische peter Leopold Six, verzetsman en lid van wel achtenveertig verenigingen en nooit niet thuis, die helemaal niet als verzetsheld zou zijn gesneuveld tijdens de oorlog. Over het dramatische verraad van Martha van de Koolmarchands… Allez zogezegd, want ’t is te zeggen, die feiten konden evengoed vage geruchten, burenintriges, achterklap of vuile leugens zijn geweest. Een verkeerde veronderstelling, een foute conclusie en patat! al de tragische gevolgen vandien…

Zeg Meter Marina, zeg, vertel mij nekeer, wa d’is er nu juste gebeurd binst den oorlog? … Hé?” “


pers