• © Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms


Bartlebabe is de derde voorstelling van (ex-)KASK dramastudenten Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms. De voorstelling vertrekt van de novelle Bartleby the scrivener (1853) van de Amerikaanse schrijver Herman Melville om te kijken naar een wereld die last lijkt te hebben van door een doorgedreven digitalisering en de daarmee gepaard gaande rationalisering van ons bestaan. Wat betekenen deze evoluties voor de notie van subjectiviteit en wat is hun invloed op menselijke relaties?

We volgen de belevenissen van zonderling Bartleby, die een baan krijgt als jonge kopiist op een advocatenbureau te Wall Street. Bartleby blijkt wat stil en afwezig, maar krijgt toch lof wegens zijn werkijver aan uitzonderlijk tempo. Alles verandert echter op de dag dat zijn baas Bartleby vraagt om iets te kopiëren, en als antwoord krijgt: ‘I would prefer not to’. Hoe meer Bartleby deze woorden herhaalt en ‘verdwijnt’ als persoon, hoe aanweziger hij wordt en het leven op het bureau radicaal ontwricht.

De figuur van Bartleby spreekt tot de verbeelding in de manier waarop zijn weerbarstige ‘I would prefer not to’ niet alleen als negatieve vorm van verzet tegen een systeem geldt, maar het systeem zelf onmogelijk maakt. In Bartlebabe zoeken we de grenzen van het archetype van Bartleby op, zonder vrees voor verbastering. Waar stopt Bartleby als personage en begint hij te dienen als manier van denken over de wereld? Welke andere weerbarstige figuren kunnen voortvloeien uit dit 19de-eeuwse personage? Bartlebabe wordt een hedendaags saterspel getekend door het verlangen ruimte te geven aan het onvoorspelbare en onwaarschijnlijke.