• © Thomas Lenden - The B-side

  • © Thomas Lenden - The B-side

  • © Thomas Lenden - The B-side

  • © Alessandro Sala - Side A


Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 zien we ons genoodzaakt om de voorstellingen bij CAMPO op te schorten, momenteel t/m 6 april. We stellen alles in het werk om komend najaar nieuwe data van de geannuleerde performances te voorzien. 

 
Furieus is hij, de Braziliaanse theatermaker Rodrigo Batista. Met een esthetiek van expliciete beelden, sloganesk taalgebruik, bloederige porno en gewelddadige dekolonisatie, gooit hij zijn eigen lichaam in de strijd tegen al wat kapitalistisch is.

Rodrigo Batista runde jarenlang een gewaardeerd theatergezelschap in São Paolo alvorens naar Nederland te verhuizen. In zijn werk richt hij zijn pijlen op neoliberale straffeloosheid, waarbij hij propaganda gebruikt als aanklacht, expliciteit als esthetisch middel. Hij beschouwt pornografie en necropolitiek als het toppunt van een verscheurend kapitalisme dat zich baseert op verlangen en consumptie, dekolonisatie als een territoriale strijd en geronnen bloed als de gemeenschappelijke taal onder tijdgenoten.