4x4 - Cultuur onder rechts bestuur
lezing / casus / debat

Een jaar na 4 x 4 – Kiezen is een kunst presenteren kunstencentrum CAMPO en cultuurtijdschrift rekto:verso een nieuwe debattenreeks rond prangende culturele kwesties. De dobbelstenen zijn intussen geworpen, de nieuwe werkelijkheid heet ‘Zweeds’. Dwingt dat ook de culturele en de kunstensector tot een andere kijk, een nieuwe aanpak? Rond vier hete thema’s vormen we ons een meer gefundeerde mening, met sprekers die ze vanzelf zullen helpen aanscherpen. Elke avond verloopt volgens een vast stramien:

  • Een korte duidende lezing stoomt de geesten klaar door een verhelderende context: hoe zijn we hier geraakt?
  • Een concrete casus levert een voorzet die de discussie op scherp zet: hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit?
  • Een stevig debat vormt de climax, met vier sprekers die de hele kwestie ontrafelen.


# 4. De toekomst van de openbare omroep?

Onze openbare omroep moet dit jaar 18 miljoen euro inleveren ­— een bedrag dat de volgende jaren nog oploopt tot 39 miljoen euro (in 2019). Op het einde van de legislatuur van Bourgeois I zal de VRT dus 12 procent lichter wegen. Wat betekent dat voor rol en de positie van de openbare omroep? In welke opdrachten moet er dan gesnoeid worden? Volgens bevoegd minister Sven Gatz zijn deze besparingsplannen "geen zoveelste efficiëntie-oefening". Hoe vallen ze dan wel op te vatten? 

Die vraag naar de impact van de bezuinigingen is slechts een eerste in een lange reeks vraagstukken rond 'openbaarheid', de media in het algemeen en de publieke plaats van kunst & cultuur in het bijzonder. Welk medialandschap is wenselijk anno 2015? Wie spint garen bij de minimalisering van de openbare omroep? Welk gevolg heeft dit voor de schaarse programma's over kunst & cultuur? Dit debat zet een boompje op over de plek van 'de moeilijkere onderwerpen' in de media en de verantwoordelijkheden van een openbare omroep daarin.

Herlees de lezing van Daniel Biltereyst.

GASTEN

Daniel Biltereyst
Daniel Biltereyst is Professor Film en Media Studies bij het department Communicatiewetenschappen van UGent. Daarnaast is hij ook directeur van het Centrum voor Cinema en Media Studies (CIMS). Verder is hij gelinkt aan het HM&S onderzoekscentrum en het HoMER network. Als gastprofessor was hij verbonden aan de Université Paris II (Panthéon Assas), de universiteit van Kopenhagen en de Brno Masaryk Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op media en de publieke sfeer, in het bijzonder film en beeldcultuur als sites van controverse, publiek debat en morele (media)paniek. Hij is Series Editor van de Film and Television Studiesboekenreeks, auteur van verschillende boeken en editor van verscheidene readers. Hij was bovendien een van de stichtende leden van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Tot september 2015 is hij officieel op sabbatical.

Annie Declerck
Annie Declerck (°1934) was tot 1997 45 jaar lang aan de openbare omroep NIR/BRT/BRTN verbonden, aanvankelijk als assistente, vervolgens als producer en programmamaker. In 1959 concipieerde ze Toneelmagazine, de eerste Vlaamse televisie-uitzending die exclusief aan theater en andere podiumkunsten was gewijd. Daarna maakte Declerck programma’s als Zoeklicht, Dag aan dag, Kunst-zaken, Verwant, Ziggurat & Persona, waarvoor ze grote namen als Marguerite Duras, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Giorgio Strehler en het Living Theatre interviewde. Voor het programma gewijd aan Susan Sontag kreeg Declerck de Bert Leysenprijs. Alle kunsten kwamen in haar werk aan bod, maar voor het theater bleef Declerck steeds een uitzonderlijke belangstelling opbrengen. Daarnaast was Annie Declerck onder meer lid van de jury van Het Theaterfestival en deel van de Beoordelingscommissie Theater.

Jean-Pierre Rondas
Jean-Pierre Rondas (°1946) is een voormalig Vlaams radiomaker voor de klassieke muziekzender Klara. Rondas studeerde Germaanse taal- en letterkunde en filosofie aan de Universiteit Gent. Hij was producer bij Klara (voorheen Radio 3) van onder meer Rondas, De Harde Schijf en vroeger op Radio 3 Wereldbeeld, waarin hij uitvoerige interviews afnam en becommentarieerde over wetenschap, cultuur en maatschappij. Sinds begin 2011 is hij radiomaker af, maar Rondas zat intussen niet stil. Hij publiceerde een wekelijkse column in De Morgen, en was in 2012 door de Vlaamse Regering korte tijd tot bestuurder benoemd van de KVS, op aandragen van de N-VA. Momenteel is Jean-Pierre Rondas lid van de Gravensteengroep en behoort hij tot de kernredacties van het cultureel-maatschappelijk maandblad Streven en het politieke maandblad Doorbraak, waarvan hij eveneens voorzitter is.

Luc Van den Brande
Voormalig minister-president Luc Van den Brande (°1945) is sinds eind januari 2010 voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. Van den Brande werd in 1977 voor de CVP lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en was van 1984 tot 1988 fractieleider van de partij. Van 1988 tot 1991 was hij minister van Tewerkstelling en Arbeid, om een jaar later Gaston Geens op te volgen als minister-president van Vlaanderen. In 1999 werd hij in die functie opgevolgd door Patrick Dewael (VLD). Sindsdien was hij onder meer lid van de Raad van Europa en de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement, naast zijn functies als voorzitter van zowel het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) en het Europees Comité van de regio’s.

Myriam Van Imschoot
Myriam Van Imschoot (°1969) is auteur en performancekunstenaar, gebaseerd in Brussel. Ze werkt met verschillende media rond archief, stem, geheugen en landschappen. Momenteel creëert Van Imschoot een cyclus van stem- en landschapsprojecten. Haar interessegebied situeert zich in manieren van communicatie die tijd en ruimte uitrekken. Aangetrokken door kunst op de rand van het efemere, is ze nieuwsgierig naar dat wat overblijft, in de vorm van sporen, afval en echo’s.

Luk Vandenhoeck
Luk Vandenhoeck (°1952) is sinds 2008 algemeen secretaris van ACOD-VRT. Vandenhoeck is industrieel ingenieur van opleiding, en werkte 20 jaar lang als ingenieur voor de openbare omroep, tot zijn aanstelling als vrijgestelde hoofddelegee. Hij is dan ook co-auteur van Een syndicale visie op de openbare omroep (2010). Voorheen was hij vakbondsafgevaardigde in de bouwsector (1978-1984) en mede-coordinator van drie "Dagen van het Socialisme". In 2014 stond hij op de PVDA+ lijst als eerste plaatsvervanger voor de Vlaamse raad in Antwerpen. Momenteel is hij ook lid van de stuurgroep van het burgerinitiatief Hart boven Hard.

#1. Wat is nog de rol van de overheid?  DI 20 JAN

#2. Wat met de federale instellingen? DI 24 FEB

#3. Cultuurhuizen: hoe groter, hoe beter? DI 24 MAA

#4. De toekomst van de openbare omroep? DI 28 APR


Pers