• Necropolis - Arkadi Zaides

    © Arnaud Caravielhe

  • Necropolis - Arkadi Zaides

    © Vincent Staub

  • Necropolis - Arkadi Zaides

    © Institut des Croisements


Sinds 1993 houdt UNITED for Intercultural Action, een netwerk van honderden Europese antiracistische organisaties, een lijst bij van vluchtelingen en migranten die sterven in hun poging om Europa te bereiken. De meest recente lijst (juni 2021) telde 44 764 overlijdens. De totale tol is evenwel veel hoger, omdat velen niet gevonden of geregistreerd worden. In de lange lijst valt bovendien onmogelijk te negeren dat slechts een klein aantal van de overlijdens een naam draagt.  

De vele duizenden overlijdens aan de poorten van Europa vormen een grote uitdaging voor de procedures waarbij forensisch experten medische en biologische data van de lichamen verzamelen. Het ontbreken van deze informatie verhindert elke kans op identificatie van de slachtoffers nadien. Op de bodem van de zee, aan de kusten en landinwaarts vertelt een massa van uiteengevallen lichamen het verhaal van een gemeenschap wiens geest over het Europese grondgebied dwaalt.  

In hun research verdiepen Arkadi Zaides en zijn team zich in de praktijk van forensisch onderzoek om een nieuwe virtuele database aan te leggen, die de overblijfselen documenteert van diegenen wiens dood tot op de dag van vandaag grotendeels niet erkend is. Uit dit groeiend archief ontvouwt zich een kaart, een onzichtbaar landschap dat zich in alle richtingen uitstrekt over tijd en ruimte, en dat mythologieën, geschiedenissen, geografische gebieden en anatomieën verbindt van diegenen die toegang werd verleend tot Necropolis, de stad der doden.  

De vrijheid om te bewegen moet teruggegeven worden aan hen van wie enkel het lichaam in Europa aankwam. En hoewel er in de stad der doden geen lichaam overblijft om te dansen, is het precies dat lichaam van lichamen – het lichaam van Necropolis – dat Zaides weer tot leven wil wekken.

in English / duur: 70 minuten
 

Necropolis is een ceremonie, het is een gedenkteken, en het dwingt het grootste respect af.” - Toute La Culture  


pers