• Promobeeld - Modesta

    © Anna Franziska Jäger

 

In Modesta (play of language and lips) gaan Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms aan de slag met het coming of age-genre, samen met performers Rosie Sommers, Christine De Smedt en Arthur Loontjes. Ze spelen een veelvoud aan personages en doorkruisen verschillende levensfases. Een constante in het proces is hun zoektocht naar de zogenaamde kunst van de levensvreugde én de simultane kunst van het verlies, alsook de opvallende gelijkenis tussen beide.  

De titel verwijst naar het hoofdpersonage van het boek The Art of Joy van Goliarda Sapienza, geschreven in de jaren ‘60 (maar pas drie decennia later gepubliceerd). Modesta spreekt tot de hedendaagse verbeelding door haar oneigentijdse karakter, haar onvoorwaardelijke zoektocht naar een vrijheid die de normen en hypocrisie van haar tijd uitdaagt. 

Vanuit een voorliefde voor ontheatraal, eclectisch tekstmateriaal en een uitgesproken fysieke benadering van acteren, scheppen Ooms en Jäger een wereld waarin tekst, beeld en beweging op een speelse wijze door elkaar kunnen lopen. Ze willen het gebruik van beeldspraak in taal doordrijven, in het idee dat metaforen een manier zijn om het denken, over onszelf, de ander of ‘de wereld’, open te breken én te verwarren. Beeldspraak als een vorm van taal in beweging; grillig, onverwacht. Maar wat gebeurt er wanneer je de grens tussen beeldspraak en realiteit volledig vervaagt? 

 

“Ik blijf in het ongewisse, in de wervelwind van ideeën en risico; al lerend, al falend, al paaiend, al rouwend, al vertrouwend, al werkend, al rustend — midden in deze zonde van taal en lippen.”  

   Love’s Work, Gillian Rose 

 

Modesta (play of language and lips) gaat in première in het najaar van 2024 bij CAMPO.