• Pascal Gielen

    © UAntwerpen

  • Pascal Gielen - Vertrouwen

    © Valiz

  • Pascal Gielen - Vertrouwen

    © Valiz

 

Cultuur is de basis van de samenleving. Alles is cultuur: hoe we zingeven aan ons leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we aan politiek doen, hoe we handeldrijven, hoe we met het milieu omgaan. Daarom moet cultuur door iedereen vrij gedeeld en gemaakt kunnen worden. Cultuur is immers oorspronkelijk een collectief goed. Ze neemt een derde ruimte in tussen markt en overheid die we ‘commons’ of in het Nederlands ‘gemeen’ noemen. Pascal Gielen (Universiteit Antwerpen) schreef het boek Vertrouwen over dat cultureel ‘gemeen’. 

 

Deze gemeenschappelijke grond wordt al decennia bezet door marktpartijen die er winst uit willen halen, of overheden die er politieke munt uit slaan. Daardoor verliest cultuur haar sociale dynamiek en haar vermogen om zin te geven aan het leven van nieuwe generaties, of om telkens opnieuw betekenis te genereren in de uitwisseling met andere culturen. 

 

In Vertrouwen pleit Gielen voor een politiek van vertrouwen die mensen autonoom hun eigen cultuur laat ontwikkelen en beheren. Want als cultuur geen gemene grond meer heeft, wordt het mensen onmogelijk gemaakt om zichzelf en de wereld te duiden.  

 

Op 17 april organiseert CAMPO een avond rond dit cultureel ‘gemeen’ en hoe we aan dat vertrouwen kunnen bouwen. Na een presentatie van het boek door Gielen zelf en een reactie daarop door Philsan Osman (auteur, activist & community builder), gaat moderator Lara Staal (huiskunstenaar NTGent & curator) in gesprek met Leontien Allemeersch (Kunstenplatform PLAN B, de Koer), Amani El Haddad (Gents Kunstenoverleg, Palestine café Ghent), Dirk Holemans (Denktank Oikos) en Frederik Sioen (Vooruit). 

 

In het Nederlands
Duur: 2 uur
Gratis mits reservatie

 

In het kader van Ghent International Festival (GIF), het tweejaarlijkse stadsfestival van CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K., VIERNULVIER, Gouvernement & Kunsthal Gent. Meer info: www.gif.gent