Veertien laatstejaars Woordkunst/Drama van het Gentse SKI maken een danstheatervoorstelling over angst en hoe daarmee om te gaan. Ze stellen vast dat we leven in een tijd waarin angst voor het onbekende gevoed wordt, zowel door reguliere media als door het internet en sociale media. Is er nog plaats voor eigenzinnigheid, voor een gezonde dosis je-m’en-foutisme?


VR 20 & ZA 21 MEI OM 20u30 & ZO 22 MEI OM 15u00 IN CAMPO victoria
€8/€5

RESERVATIE VIA 09 269 43 54 of SKIafstudeervoorstellingen2016@gmail.com