• © Benjamin Verdonck en Willy Thomas

  • © Kurt van der Elst

  • © Kurt van der Elst

Na 313/misschien wisten zij alles en Global Anatomy werken Willy Thomas en Benjamin Verdonck opnieuw samen aan een voorstelling. De titel is ontleend aan een boek van César Bruto.

César Bruto is een pseudoniem van Carlos Warnes (1905-1984), een Argentijns journalist die jarenlang columns schreef voor kranten. De schrijfstijl die hij hanteert is komisch en brutaal.

In zijn boek wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben laat hij iemand aan het woord die onverbloemd en met de onvermijdelijke simplismen uiteenzet hoe hij de dingen aan zou pakken mocht hij vakbondsleider zijn, of tandarts, uitvinder, kasteelspook, voorzitter van een vredesconferentie, Sint-Bernardshond, enzovoort.

Benjamin Verdonck en Willy Thomas zien de licht absurde verhalen als een opeenstapeling van pogingen om richting te geven aan een bestaan in een steeds complexere, absurde wereld. Heelal, sneeuw, mens, worst, vuurvliegjes, verbinding, blikje.

 

Mijn nonkel Aquilez zegt dat er twee soorten uitvinders zijn: zij die heel hun leven studeren en studeren, en zij die ineens een uitvinding verzinnen en klaar. Ik zou graag een verrassingsuitvinder worden.” - César Bruto

 

IN DUTCH


pers