• Birds - Seppe Baeyens / Ultima Vez

    © Danny Willems

  • Birds - Seppe Baeyens / Ultima Vez

    © Danny Willems


Danser en choreograaf Seppe Baeyens vormt met Birds een tijdelijke gemeenschap. Samen met een groep performers en muzikanten trekt hij de openbare ruimte in, om daar de normale loop der dingen te onderbreken – soms onzichtbaar, dan weer overduidelijk. In speelse interacties tussen toeschouwers, participanten en toevallige voorbijgangers ontstaan steeds opnieuw verrassende composities waarbij iedereen van invloed blijkt te zijn op het geheel. Birds is een genereuze, sociale choreografie op zoek naar verbinding en verbeelding.

Seppe Baeyens is sinds 2011 nauw verbonden aan Ultima Vez. Hij werkt bij voorkeur met een diverse en intergenerationele groep van performers, zowel amateurs als professionals. Hij zoekt naar nieuwe artistieke werkmethoden, gespreid over een lange tijdsperiode en gebaseerd op co-auteurschap met de participanten. Het gaat in zijn voorstellingen minder om de individuele expressie, de symmetrisch uitgevoerde beweging of de harmonische choreografie, dan om de eerlijke en authentieke verbinding tussen de dansers tijdens de voorstelling.  

   

Seppe Baeyens: Het vertrekpunt voor Birds is deze keer niet de theaterruimte, maar de dagelijkse ruimte. We gaan de publieke ruimte organiseren als een dramatische ruimte, zonder dat deze zijn toegankelijkheid verliest. Mijn interesse gaat uit naar het spel dat zich zal ontvouwen tussen toevallige passant, performer en theaterpubliek. 

 

“Bijzonder hoe Baeyens’ verlangen naar sociale inclusie op geen enkel moment de artistieke finaliteit van zijn projecten in de weg staat. Het bewijst dat participatief werk allerminst consensuskunst hoeft te zijn.”  – Charlotte de Somviele (Hedendaagse dans in Vlaanderen & Brussel – Kunstenpunt)

“Participatietheater: al te vaak is het een synoniem voor stukken die de kijker wel te kijk zetten, maar allerminst laten participeren. Daarom alleen al is het werk van Seppe Baeyens zo bijzonder. Hij betrekt de toeschouwers als volwaardige partners bij zijn voorstellingen. Nooit tast hij ze in hun waardigheid aan.” – Pieter T’Jonck (Klara) 


OP LOCATIE
Duur: 70 min. 
Language no problem